Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Là Gì? Những Quy Định Cần Biết

Báo cáo tài chính hợp nhất là loại báo cáo nhằm mục đích là cung cấp đầy đủ các thông tin cho cổ đông trong công ty mẹ. Vậy nên các thông tin khi lập bản báo cáo này phải đảm bảo tính chính xác và trung thực. Trong bài viết sau đây, VINA ACCOUNTING sẽ giới thiệu đến bạn những thông tin chi tiết nhất về báo cáo tài chính hợp nhất là gì cũng như một số lưu ý khi lập bảng báo cáo này, tham khảo ngay.

Tìm hiểu báo cáo tài chính hợp nhất là gì

Báo cáo tài chính hợp nhất được hiểu là hệ thống bảng biểu, chuyên dùng để mô tả những thông tin về tình hình tài chính trong hoạt động kinh doanh, sản xuất của các đơn vị, doanh nghiệp. Báo cáo tài chính chính là bảng báo cáo tổng hợp tình hình tài sản, vốn của chủ sở hữu và các công nợ phải trả, cũng như mang lại cái nhìn tổng quan về tình trạng kinh doanh  trong kỳ của các đơn vị, doanh nghiệp, đang trên đà phát triển hay thụt lùi.

Khái niệm báo cáo tài chính hợp nhất

Bên cạnh đó, các báo cáo tài chính hợp nhất sẽ được người kế toán lập trên cơ sở hợp nhất của những báo cáo riêng lẻ trong công ty con và cả công ty mẹ theo như các quy định sau:

 • Thứ nhất, tập đoàn sẽ bao gồm có công ty mẹ và công ty con. Trong đó công ty mẹ là công ty có một hoặc nhiều công ty con.
 • Công ty con sẽ chịu sự kiểm soát và quản lý của một đơn vị, doanh nghiệp khác (còn gọi là công ty mẹ)

Xem thêm: Báo Cáo Tài Chính Gồm Những Gì? Các Quy Định Cần Phải Biết

Đối tượng chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính hợp nhất

Những đối tượng sau đây sẽ thực hiện trách nhiệm lập bảng báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định pháp luật. Cụ thể như sau:

 • Tất cả những công ty mẹ hiện tại đang nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con có thể là sở hữu trực tiếp hoặc sở hữu gián tiếp thông qua một công ty con khác.
 • Tất cả các tổng công ty nhà nước thành lập và hoạt động theo mô hình có công ty con phải lập, nộp báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của Luật kế toán.
Đối tượng có trách nhiệm lập bảng báo cáo

Những yêu cầu cần biết khi lập bản báo cáo tài chính hợp nhất

Và khi lập bản báo cáo tài chính hợp nhất, các đơn vị cũng như doanh nghiệp cần nắm rõ những yêu cầu sau để thực hiện chính xác và đầy đủ nhất.

Thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Thông tư số 202/2014/TT-BTC, yêu cầu của Báo cáo tài chính hợp nhất phả gồm:

– Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong kỳ kế toán của tập đoàn như một doanh nghiệp độc lập không tính đến ranh giới pháp lý của các pháp nhân riêng biệt là công ty mẹ hay các công ty con trong tập đoàn.

Những yêu cầu cần nắm rõ khi lập bảng báo cáo tài chính hợp nhất

– Cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho việc đánh giá tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và khả năng tạo tiền của tập đoàn trong kỳ kế toán đã qua và dự đoán trong tương lai, làm cơ sở cho việc ra quyết định về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư vào tập đoàn của các chủ sở hữu, nhà đầu tư, chủ nợ hiện tại và tương lai và các đối tượng khác sử dụng Báo cáo tài chính.

Thời hạn để nộp và công khai báo cáo tài chính hợp nhất

Theo quy định điều 6 trong Thông tư 202/2014/TT-BTC, yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp cần nắm rõ thời hạn nộp và công khai Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

– Báo cáo tài chính hợp nhất năm phải nộp cho chủ sở hữu và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm và được công khai trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Công ty mẹ là đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán phải nộp Báo cáo tài chính hợp nhất năm và công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Thời hạn để nộp và công khai

– Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ phải nộp cho các chủ sở hữu và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán. Công ty mẹ là đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán phải nộp và công khai Báo cáo tài chính giữa niên độ theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Một số lưu ý khi trình bày và lập báo cáo tài chính hợp nhất

Khi trình bày và lập báo cáo tài chính hợp nhất, các đơn vị, doanh nghiệp nên lưu ý một số nguyên tắc sau đây:

 • Công ty mẹ khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất phải hợp nhất Báo cáo tài chính riêng của mình và của tất cả các công ty con ở trong nước và ngoài nước do công ty mẹ kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, trừ các trường hợp:
  Quyền kiểm soát của công ty mẹ chỉ là tạm thời vì công ty con này chỉ được mua và nắm giữ cho mục đích bán lại trong thời gian không quá 12 tháng.
  Hoạt động của công ty con bị hạn chế trong thời gian trên 12 tháng và điều này ảnh hưởng đáng kể tới khả năng chuyển vốn cho công ty mẹ.
 • Công ty mẹ không được loại trừ khỏi Báo cáo tài chính hợp nhất đối với:
  + Công ty con có hoạt động kinh doanh khác biệt với hoạt động của công ty mẹ và công ty con khác trong tập đoàn;
  + Công ty con là Quỹ tín thác, Quỹ tương hỗ, Quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc các doanh nghiệp tương tự.
Những nguyên tắc cần biết khi lập báo cáo
 • Báo cáo tài chính hợp nhất được lập và trình bày theo các nguyên tắc kế toán như Báo cáo tài chính của doanh nghiệp độc lập theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam “Trình bày báo cáo tài chính” và quy định của các Chuẩn mực kế toán khác có liên quan.
 • Báo cáo tài chính hợp nhất được lập trên cơ sở áp dụng chính sách kế toán thống nhất cho các giao dịch và sự kiện cùng loại trong những hoàn cảnh tương tự trong toàn Tập đoàn.
 • Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và Báo cáo tài chính của công ty con sử dụng để hợp nhất phải được lập cho cùng một kỳ kế toán.
 • Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty con phải được đưa vào Báo cáo tài chính hợp nhất kể từ ngày công ty mẹ nắm quyền kiểm soát công ty con và chấm dứt vào ngày công ty mẹ thực sự chấm dứt quyền kiểm soát công ty con.
 • Phần sở hữu của công ty mẹ và cổ đông không kiểm soát trong tài sản thuần có thể xác định được của công ty con tại ngày mua phải được trình bày theo giá trị hợp lý.
 • Nếu có chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ của tài sản thuần của công ty con tại ngày mua, công ty mẹ phải ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ giao dịch hợp nhất kinh doanh.
 • Lợi thế thương mại hoặc lãi từ giao dịch mua rẻ được xác định là chênh lệch giữa giá phí khoản đầu tư và giá trị hợp lý của tài sản thuần có thể xác định được của công ty con tại ngày mua do công ty mẹ nắm giữ (thời điểm công ty mẹ nắm giữ quyền kiểm soát công ty con).

Trên đây là bài viết chi tiết thông tin về báo cáo tài chính hợp nhất là gì mà chúng tôi đã tổng hợp để gửi đến bạn. Nếu vẫn còn bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào, liên hệ ngay VINA ACCOUNTING để được giải đáp nhanh nhất nhé!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công Ty TNHH Đại Lý Thuế ACCOUNTING

 • MST: 1801689802
 • Hệ thống chi nhánh tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc:
 • Website: https://vinaaccounting.vn/
 • ĐT: 0901 22 73 88
 • Email: vinaglobal.vn@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

;