Tìm hiểu về hồ sơ chuyển giá 2023

Hồ sơ chuyển giá

I. Dịch vụ chuyển giá: Tổng quan thông tin

1. Giá chuyển nhượng là gì?

Giá chuyển nhượng là giá nội bộ được sử dụng để giao dịch, mua bán hoặc vay mượn đầu vào và sản phẩm giữa các chi nhánh hoặc bộ phận của một doanh nghiệp có mối quan hệ liên kết.

2. Mục tiêu chuyển giá

Các mục tiêu chuyển giá bao gồm:

  • Quyền tự do kinh doanh cho phép doanh nghiệp quyết định giá cả của giao dịch, mua hoặc bán hàng hóa và dịch vụ với giá mong muốn.
  • Mối quan hệ liên kết trong nhóm liên kết tạo sự khác biệt về giá giao dịch mà không ảnh hưởng đến lợi ích chung.
  • Chính sách giá giao dịch giữa các bên có thể thay đổi nghĩa vụ thuế nhưng không ảnh hưởng đến lợi ích chung. Điều này có thể dẫn đến việc chuyển nghĩa vụ thuế từ nơi có thuế cao sang nơi có thuế thấp hơn hoặc ngược lại.

II. Dịch vụ hồ sơ chuyển giá và những điều cần biết

Hồ sơ chuyển giá 2

1. Báo cáo chuyển giá là gì?

Báo cáo chuyển giá là tài liệu yêu cầu bởi pháp luật để xác định và chứng minh giá trị thị trường của các giao dịch khi doanh nghiệp thực hiện các hoạt động như mua, bán, trao đổi, vay, cho vay và các quan hệ có liên quan.

2. Thời điểm cần lập hồ sơ chuyển giá

Báo cáo chuyển giá được lập trước thời điểm kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm và phải lưu giữ, cung cấp cho cơ quan thuế khi được yêu cầu.

3. Chuyển giá và việc trốn thuế

Mặc dù chuyển giá được coi là hành vi trốn thuế, nhưng Việt Nam đang hội nhập toàn cầu và các giao dịch liên kết ngày càng phổ biến. Vì vậy, quan trọng là thực hiện chuyển giá đúng quy định và phù hợp. Không phải tất cả các hành vi chuyển giá đều là trốn thuế.

Xem thêm các khóa học liên quan đến thuế: Học kế toán online

III. Các hình thức chuyển giá

Hồ sơ chuyển giá 3

Có nhiều cách để thực hiện chuyển giá, dưới đây là một số cách phổ biến:

1. Tăng giá trị tài sản góp vốn

Các doanh nghiệp nội địa thường góp vốn chủ yếu bằng tài sản như Quyền sử dụng đất, và thường được định giá thấp. Điều này làm cho quá trình định giá máy móc thiết bị và công nghệ trở nên cao hơn so với giá trị thực. Do đó, chi phí khấu hao tài sản cố định cũng cao hơn so với bình thường.

2. Nâng khống giá trị tài sản vô hình

Tài sản vô hình khó kiểm soát và khó xác định giá trị, dẫn đến việc tăng giá trị tài sản vô căn cứ. Bằng cách mua bán nguyên vật liệu và thành phẩm, doanh nghiệp có thể giảm số thuế phải nộp và chuyển lãi thành lỗ trong nhiều trường hợp.

3. Nâng cao các chi phí quản lý, hành chính và quảng cáo

Nâng cao các chi phí quản lý và hành chính bằng cách thuê nhân sự quản lý với mức lương cao, trả phí quản lý cho công ty chủ quản và đào tạo nhân viên ở nước ngoài với chi phí cao. Ngoài ra, tăng chi phí quảng cáo cũng là một cách phổ biến. Quy định về chi phí quảng cáo tại Việt Nam hiện vẫn chưa đủ chặt chẽ và kiểm soát, dẫn đến sự phát sinh chi phí và thua lỗ ảo.

4. Thay đổi giá bán nội bộ công ty liên kết

Thay đổi giá bán giữa các công ty liên kết bằng cách xác định giá bán sai lệch so với giá thị trường của sản phẩm cùng loại. Điều này dẫn đến tăng chi phí, giảm doanh thu, giảm lợi nhuận và thuế thu nhập doanh nghiệp.

5. Vay và cho vay

Các doanh nghiệp trong quan hệ liên kết có thể tạo ra các khoản vay hoặc cho vay với nhau. Hình thức này hiện rất phổ biến để chuyển lợi nhuận từ doanh nghiệp có thuế suất cao sang doanh nghiệp có thuế suất thấp.

Đó là những kiến thức bổ ích về hồ sơ chuyển giá mà Học viện TACA mang đến. Hy vọng rằng sẽ giúp bạn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế và phát triển kinh doanh.

;