Từ vựng N3 sách mimi kara oboeru 31

Từ vựng N3 sách mimi kara oboeru 31. Mời các bạn tiếp tục học 10 từ vựng N3 tiếp theo theo sách mimi kara oboeru.

Từ vựng N3 sách mimi kara oboeru 31

301. 高まる – たかまる : tăng lên, cao lên

Ví dụ :

台風が近づき、波が高まっている
bão đến gần, sóng dâng lên

若者の政治への関心が高まっている
sự quan tâm của giới trẻ đến chính trị đang gia tăng

期待/人気/感情/能力/教育水準が高まる
kì vọng, sự ưa thích, cảm tình, năng lực, chuẩn mực giáo dục tăng lên

Từ tương tự :

高まり : sự tăng lên

302. 高める – たかめる : làm cho tăng lên

Ví dụ :

若者は最コミュニケーション能力を高める必要がある
giới trẻ cần nâng cao khả năng giao tiếp

評価/人気/やる気/教育水準を高める
tăng/ nâng cao sự đánh giá, sự ưa chuộng, ý muốn làm, trình độ giáo dục

303. 強まる – つよまる : mạnh lên, khỏe lên

Ví dụ :

台風の勢力はますますつよまっている
bão đang mạnh lên

雨/風/火/力/揺れが強まる
mưa, gió, lửa, sức mạnh, rung động mạnh lên

Từ đối nghĩa :

弱まる : suy yếu

304. 強める – つよめる : làm mạnh, tăng cường

Ví dụ :

火/力/自信を強める
làm lớn lửa, tăng cường sức lực, tăng cường tự tin

Từ đối nghĩa :

弱める : làm yếu

305. 弱まる – よわまる : yếu đi

Ví dụ :

疲れていると抵抗力が弱まって、かぜにかかりやすくなる
mệt rôi sức đề kháng suy yếu rất dễ bị cảm

雨/風/力/勢力/影響が弱まる
mưa, gió, sức, thế lực, ảnh hưởng suy yếu/ giảm đi

Từ đối nghĩa :

強まる : mạnh lên

306. 弱める – よわめる : làm suy yếu, suy giảm

Ví dụ :

材料がやわらかくなったら、火を弱めてゆっくり煮込んでください
khi đồ mềm rồi thì cứ từ từ ninh trên lửa nhẹ nhé

勢いを弱める : làm suy yếu quyền lực

Từ đối nghĩa :

強める : tăng cường

307. 広まる – ひろまる : lan tràn, mở rộng

Ví dụ :

そのうわさは1日で会社中に広まった
tin đồn đó lan khắp công ty chỉ trong 1 ngày

308. 広める – ひろめる : làm lan tràn, làm rộng ra

Ví dụ :

明治時代に、ヨーロッパから帰国した留学生たちが、日本に西洋文化を広めた
vào thời Minh Trị, học sinh sinh viên du học từ Châu Âu về đã làm cho văn hóa phương tây lan rộng tại Nhật

309. 深まる – ふかまる : sâu thêm, trở lên sâu sắc hơn

Ví dụ :

子供ができて、二人の愛情はますます深った
có con rồi, tình cảm của 2 người càng sâu sắc hơn

秋が深まり、紅葉の美しい季節になった
thu đã sang, đã sang mùa là đỏ tuyệt đẹp

交流が深まる : giao lưu sâu rộng

310. 深める – ふかめる : làm sâu sắc, phát triển

Ví dụ :

交流を深め、相手の国のことを理解することが大切だ
việc tăng cường giao lưu và hiểu được nước bạn là cần thiết

オリンピックを通じ、世界各国との友好関係を深めたいと思います
tôi muốn thông qua kỳ olympic để làm sâu đậm hơn mỗi quan hệ hữu hảo giữa các nước trên thế giới

友情を深める : làm tình bạn thêm sâu sắc

Trên đây là 10 Từ vựng N3 sách mimi kara oboeru 31. Mời các bạn tiếp tục học bài tiếp theo tại đây : bài 32. Hoặc xem các bài khác trong nhóm bài : từ vựng N3 sách mimi kara oboeru nihongo.

Ngoài ra các bạn có thể ôn nhanh list từ vựng N3 sách mimi tại đây : ôn nhanh từ vựng mimi kara oboeru

We on social :
Facebook – Youtube – Pinterest

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x