Những thông tin cơ bản về trích lục đất mà bạn cần biết

Tranh chấp đất đai không còn là vấn đề quá xa lạ trong đời sống mà nguyên nhân chủ yếu là do phần lớn người dân không có hiểu biết rõ về vấn đề này. Việc trích lục đất là gì? một trong những căn cứ quan trọng trong việc xác định được ranh giới đất, diện tích đất…, giúp giải quyết được vấn đề tranh chấp đất đai sẽ được trình bày qua bài viết dưới đây.

Trích lục là gì?

Các văn bản, giấy tờ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho công dân để chứng minh quyền sử dụng của họ trong một lĩnh vực nào đó được gọi chung là trích lục.

trich luc dat la gi

Trích lục thửa đất là gì?

Trích lục thửa đất hay còn gọi là trích lục bản đồ địa chính được hiểu là việc sao chép lại thông tin của một thửa đất bao gồm: kích thước, hình dáng, vị trí…

Trích lục thửa đất cung cấp những thông tin về đất đai giúp Nhà nước có thể quản lý đất đai một cách thuận tiện hơn và hỗ trợ tranh chấp phát sinh. Bên cạnh đó, trích lục đất cũng giúp người sử dụng đất có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ liên quan.

– Bản đồ địa chính thể hiện các thửa đất và thông tin địa lý có liên quan, lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định.

– Còn trích lục là sự rút ra từng phần và sao lại thông tin.

Như vậy có thể hiểu trích lục thửa đất là việc lấy ra một phần hoặc toàn  bộ thông tin hoặc sao lại y nguyên bản chính của một hay nhiều thửa đất và các yếu tố địa lý của thửa đất đó dựa trên hồ sơ, giấy tờ gốc đã có.

Phân loại các loại trích lục hiện nay

Trích lục có 2 loại là bản sao cấp từ sổ gốc và bản sao được chứng thực từ bản chính.

Trích lục là một trong những giấy tờ rất quan trọng khi UBNd cấp huyện/tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất, cho thuê đất, giao đất. 

Đất trích lục có làm sổ đỏ được không? 

Một số trường hợp khi cơ quan nhà nước thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ mới cần đến giấy trích lục như chứng nhận, đối chiếu về diện tích thửa đất, kích thước, ranh giới thửa đất…

Như vậy câu trả lời cho vấn đề: Đất trích lục có làm sổ đỏ được không? là KHÔNG. Vì giấy trích lục địa chính chỉ là giấy tờ chứng minh điều kiện để được cấp sổ đỏ chứ không phải giấy tờ quyết định quyền sử dụng đất.

trich luc dat la giBài viết xem thêm tại: Meyhomes Crystal City

Các trường hợp cần trích lục thửa đất

Những trường hợp cần trích lục thửa đất cụ thể như:

–  Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Theo điểm b khoản 3 điều 70 nghị định 43/2014/NĐ-CP khi đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi thì Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất. 

– Cấp lại giấy chứng nhận

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất khi người dân xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

– Giải quyết những tranh chấp về quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản liên quan

Trong giải quyết tranh chấp về đất đai, trích lục bản đồ địa chính là căn cứ quan trọng để xác định một cách rõ ràng, chính xác nhất ranh giới, diện tích đất. Từ đó, biết được cụ thể ranh giới đất của mỗi hộ đến đâu, cơ quan nhà nước tiến hành so sánh diện tích đất trên bản trích lục bản đồ địa chính so với diện tích đất trên thực tế để đưa ra kết luận và hướng giải quyết tranh chấp đất.

– Người xin giao đất, thuê đất có yêu cầu đến cơ quan nhà nước quản lý về đất đai

Theo quy định điểm d khoản 1 điều 3 thông tư 30/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định: Nếu trong quá trình xin giao đất, thuê đất người dân có yêu cầu trích đo địa chính thửa đất thì cơ quan có trách nhiệm phải thực hiện và cũng có nhiệm vụ cung cấp trích lục bản đồ địa hình đối với những nơi có bản đồ địa chính.

– Là thành phần hồ sơ trình UBND cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Đối với hồ sơ trình ủy ban nhân dân cấp huyện/tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải có trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

– Là thành phần hồ sơ trình UBND quyết định thu hồi đất

Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia thì có các loại hồ sơ trình ban hành thông báo thu hồi đất, hồ sơ trình ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất… cũng cần đến trích lục đất,

Trích lục thửa đất bao gồm những gì?

trich luc dat la giTheo Phụ lục số 13 ban hành kèm thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính thì trích lục bản đồ địa chính chứa những thông tin cơ bản bản về thửa đất bao gồm:

– Số thứ tự thửa đất, tờ bản đồ, địa chỉ thửa đất (xã, huyện, tỉnh);

– Diện tích thửa đất;

– Mục đích sử dụng đất;

– Tên người sử dụng đất và địa chỉ thường trú;

– Các thay đổi của thửa đất so với giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất;

– Bản vẽ thửa đất gồm: sơ đồ thửa đất, chiều dài cạnh thửa.

Trình tự, thủ tục trích lục thửa đất

Điều 12 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về trình tự, thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Xem thêm:   Snh năm 2000 mệnh gì? Tuổi Canh Thìn hợp mệnh gì, tuổi nào?

Việc nộp văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện theo một trong những phương thức sau:

– Nộp trực tiếp tại các cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai

– Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;

– Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.

 Hồ sơ đầy đủ bao gồm:

– Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai;

– Hợp đồng/văn bản yêu cầu về trích lục thửa đất;

– Giấy tờ về sử dụng đất và các giấy tờ liên quan (bản sao);

– Giấy tờ chứng minh nhân thân.

Bước 2: Kiểm tra thẩm định hồ sơ. Tiếp nhận và giải quyết

Khi nhận được phiếu yêu cầu hợp lệ thì văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

– Cung cấp trích lục bản đồ cho người có yêu cầu;

– Thông báo nghĩa vụ tài chính cho tổ chức, cá nhân (nếu có);

– Nếu từ chối cung cấp thông tin phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Một số trường hợp không cung cấp thông tin, dữ liệu gồm:

– Phiếu yêu cầu có nội dung không rõ ràng, cụ thể;

– Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin không có chữ ký, tên và địa chỉ cụ thể của cá nhân;

– Mục đích sử dụng dữ liệu không phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Người yêu cầu không thực hiện nghĩa vụ tài chính ( trả phí hồ sơ);

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trích lục, trích đo thửa đất, khu đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi.

Bước 3: Nhận kết quả

Xem thêm:   Bí quyết chọn kính mắt phù hợp với khuôn mặt

Sau khi có thông báo và thực hiện đóng các khoản phí theo yêu cầu thì người yêu cầu cấp giấy được nhận kết quả trong thời gian không quá 03 ngày kể từ ngày có kết quả giải quyết.

– Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trướng hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

– Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.

trich luc dat la giTrên đây là những thông tin cơ bản nhất giải đáp những thắc mắc về trích lục đất của nhiều người. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp các bạn có thêm hiểu biết để sử dụng đất đai hiệu quả cũng như giải quyết giấy tờ liên quan đến đất đai một cách nhanh chóng hơn. Condotel Việt Nam chuyên về lĩnh vực condotel bất động sản nghĩ dưỡng cao cấp, những thông tin bất động sản trên thị trường được Condotel Việt Nam cập nhật mới nhất, để được biết hơn nhiều thông tin xin vui lòng truy cập Website: condotelvietnam.com.vn hoặc Hotline: 0949 893 893 (Phòng Kinh doanh) để được giải đáp các thắc mắc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

;