Luyện tập chữ Hán N3 bài 3

Chào các bạn trong bài viết Luyện tập chữ Hán N3 bài 3 này Tự học online sẽ giúp các bạn luyện tập các chữ Hán N3 từ chữ Hán thứ 17 tới chữ Hán thứ 24. Việc luyện tập này sẽ giúp các bạn nắm vững hơn cách đọc cũng như cách dùng của những từ thường gặp có chứa chữ Kanji N3.

Luyện tập chữ Hán N3 bài 3

Luyện tập chữ Hán N3 bài 3

Các bạn hãy tự mình làm sau đó click vào chữ đáp án để xem đáp án. Hãy nhắc nhở bản thân về từ mình chưa rõ hoặc còn nhầm lẫn để không phạm phải sai lầm đó trong lần tới.

Luyện tập chữ Hán N3 bài 3

Bài 1 : Hãy chọn đáp án đúng :

午後は    (        )    に風が強くなるでしょう

1. 無断 2. 左右 3. 無理 4. 非常

Đáp án
4. 非常. Giải thích : 非常 (hijou) có nghĩa là khẩn cấp, cực kỳ

日本語の    (        )    会話を習っています

1. 正常 2. 非常 3. 日常 4. 無常

Đáp án
3. 日常. Giải thích : 日常 (nichijou) có nghĩa là thường ngày; 日常会話 (nichijoukaiwa) có nghĩa là hội thoại hàng ngày

(        )    ですから、押さないでください

1. 危険 2. 満車 3. 信号 4. 確認

Đáp án
1. 危険. Giải thích : 危険 (kiken) có nghĩa là nguy hiểm

Bài 2 : Hãy chọn cách đọc đúng

ホテルにとまったら、非常口を確かめておきましょう

1. いじょうぐち 2. ふじょうぐち 3. むじょうぐち 4. ひじょうぐち

Đáp án
4. ひじょうぐち. Giải thích : 非常口 có nghĩa là cửa thoát hiểm

エレベーターを使わずに、階段を使うようにしています

1. けいらん 2. けいだん 3. かいらん 4. かいだん

Đáp án
4. かいだん. Giải thích : 階段 có nghĩa là cầu thang

そのの中に何が入っていますか

1. ばこ 2. ほこ 3. はこ 4. ぼこ

Đáp án
3. はこ. Giải thích : 箱 có nghĩa là hộp, thùng

Bài 3 : Hãy chọn cách viết Kanji đúng

あぶないですから、ここであそばないでください

1. 険ない 2. 危ない 3. 非ない 4. 注ない

Đáp án
2. 危ない. Giải thích : 危ない có nghĩa là nguy hiểm

ここにごみをすてないでください

1. 捨てないで 2. 押てないで 3. 飛てないで 4. 認てないで

Đáp án
1. 捨てないで. Giải thích : 捨てる có nghĩa là bỏ, vứt

Trên đây là nội dung bài luyện tập chữ Kanji N3 bài 3. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 và các bài luyện tập khác trong chuyên mục : Kanji N3

We on social :
Facebook – Youtube – Pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *