Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 58

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 58. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N3.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 58

Dạng bài : 筆者の意見や考えのある部分を見つけよう!- Hãy tìm ra bộ phận có suy nghĩ và ý kiến của tác giả

次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。

現代科学の発達は、私たちの生活を大きく変えた。子供たちの教育においても、今まででは、考えられないような大きな影響がある。
今から50年ほど前、テレビは一般の家庭ではまだ見ることができなかった。当時の子供たちの遊ぶ場所は、家の中ではなく、原っぱや空き地、それから今ほど車が多くなかった道路であった。そこで子供たちは友達と遊びながら、知らないうちにいわゆる社会勉強もしてきたのだ。
時がたち、テレビが普及すると、子供たちはあまり外へ出なくなった。外は多くのビルが建ち、道路は車がひっきりなしに通るようになった。外で遊びたくても遊ぶ場所がない。そしてパソコン時代の今、一日中家の中でインターネットやメールをしている子供が増えている。
ITの普及によって、私たちの生活は非常に便利になった。しかし、子供の教育という点で見るとどうだろう。昔のような社会勉強はできなくなってしまった。生まれたときからインターネットや携帯電話のある世界で育つ今の子供たちがどういう大人になっていくのか、興味深い。それと同時に恐怖を感じるのは私だけだろうか。

問1:筆者によると、現在、子供たちの教育に大きな影響を与えているのは何か。
1.テレビの普及。
2.外で遊ぶ場所がなくなったこと。
3.ITの普及。
4.メールや携帯電話で話す内容。
問2:筆者はITの普及についてどう思っているか。
1.ITの普及のせいで、子供たちの遊ぶ場所がなくなったと思っている。
2.子供たちが社会勉強できない環境になって不安を感じている。
3.子供たちにも便利で必要な物であると思っている。
4.テレビよりも子供たちへの影響が少ないと思っている。

Từ khó trong bài :

影響:ảnh hưởng
一般:thông thường
原っぱ:cánh đồng rộng
空き地:bãi đất trống
社会勉強:học hỏi xã hội
ひっきりなしに:liên tục, không ngớt
普及:phổ cập, phố biến
恐怖:sợ hãi, kinh sợ
興味深い:Quan tâm sâu sắc, hứng thú sâu sắc

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn bên dưới và trả lời câu hỏi bên dưới.

Sự phát triển của khoa học hiện đại đã thay đổi cuộc sống của chúng ta rất nhiều. Ngay cả trong giáo dục trẻ con thì đến ngày nay cũng có những ảnh hưởng lớn không thể nghĩ được.
Bây giờ với 50 năm về trước, tivi vẫn không thể nhìn thấy được ở các gia đình bình thường. Địa điểm vui chơi của trẻ con lúc bấy giờ không phải ở trong nhà mà là những cánh đồng rộng hoặc bãi đất trống, hơn nữa đường cũng không nhiều xe hơi như bây giờ. Ở đó trẻ con vừa chơi với bạn bè, trong lúc không biết hay còn gọi là học hỏi luôn xã hội.
Thời gian trôi qua, tivi phổ cập và trẻ con không mấy đi ra ngoài nữa. Bên ngoài nhiều tòa nhà được xây nên, đường cái thì oto liên tục qua lại. Dủ muốn chơi ở bên ngoài cũng không có chỗ để chơi nữa. Rồi thời đại máy tính như bây giờ thì càng nhiều đứa trẻ cả ngày ở trong nhà để kết nối mạng hay gửi mail.
Nhờ sự phổ cập của IT mà cuộc sống của chúng ta trở nên cực kì tiện lợi. Nhưng còn khi nhìn vào điểm gọi là giáo dục trẻ nhỏ thì sao? Không thể học hỏi xã hội như ngày xưa nữa. Tôi quan tâm sâu sắc tới chuyện những đứa trẻ ngày nay từ lúc sinh ra đã lớn lên trong thế giới có internet và điện thoại thì sẽ thành những người lớn thế nào? Và người duy nhất cảm thấy sợ hãi cùng lúc chỉ có mình tôi thôi sao?

Câu 1: Theo tác giả thì hiện nay việc giáo dục trẻ em chịu ảnh hưởng lớn là gì?
1. Sự phổ cập của tivi.
2. Việc khong có chỗ chơi bên ngoài.
3. Phổ cập của IT.
4. Nội dung nói chuyện trên mail hoặc điện thoại.
Câu 2: Tác giả nghĩ thế nào về việc phổ cập của IT?
1. Vì phổ cập của IT mà trẻ con không có chỗ chơi nữa.
2. Trở thành môi trường mà trẻ con không thể học hỏi xã hội nên cảm thấy bất an.
3. Nghĩ rằng đối với trẻ em thì đó là vật tiện lợi và cần thiết.
4. Nghĩ rằng ảnh hưởng tới trẻ em ít hơn tivi

Lựa chọn đáp án

Câu 1 đáp án đúng là 3 vì trong đoạn văn có câu: ”Nhờ sự phổ cập của IT mà cuộc sống của chúng ta trở nên cực kì tiện lợi. Nhưng còn khi nhìn vào điểm gọi là giáo dục trẻ nhỏ thì sao?”, phần giáo dục trẻ em chủ yếu tập trung vào sự phổ cập của IT.
Câu 2 đáp án là 2 vì đến cuối đoạn văn nói về việc phổ cập IT, tác giả có viết ”Tôi quan tâm sâu sắc tới chuyện những đứa trẻ ngày nay từ lúc sinh ra đã lớn lên trong thế giới có internet và điện thoại thì sẽ thành những người lớn thế nào? Và người duy nhất cảm thấy sợ hãi cùng lúc chỉ có mình tôi thôi sao?”, bày tỏ sự lo lắng, quan ngại của tác giả

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 58. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N3

We on social :
Facebook – Youtube – Pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *