Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 39

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 39. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N3.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 39

Dạng bài : 特別な表現方法に注意しよう : Hãy chủ ý những từ có cách biểu thị đặc biệt

次の掲示を読んで、後の問いを答えなさい

日本語文法II 試験とレポートの提出について
中田恵一
「試験について」
授業の最終日に試験を行います。
試験範囲は、教科書の5課~9課です。(ただし、P.35~P.39までは除きます)
*これ以外に授業の話したことも出しますので、授業のノートをしっかり見直しておいてください。
「レポートについて」
+内容については、今学期の一週目に渡したプリントで伝えた通りです。
+提出期限は7月31日です。
今回は、試験50%レポート50%という配分で成績をつけますので、レポートを提出しない場合は単位を与えません。必ず、7月31日までに提出してください。遅れた場合は、減点しますので注意してください。なお、病気などの理由で試験が受けられなかった場合は、上記のレポートとは別にレポートを提出しなければなりません。何か質問があれば、中田まで連絡してください。

問1:伝えた通りですとあるが、いつどのように伝えたか。
1.今学期の一週目の授業のときに教師が話した。
2.7月第1週目に、紙に印刷したものを配った。
3.今学期の最初の週に、紙に印刷したものを渡した。
4.今学期の初めに、メールで知らせた。
問2:この掲示の内容と合っていないものはどれか。
1.試験を受けられなかった人は、2種類のレポートを出さなければならない。
2.試験を受ける人は1種類のレポートを書くだけでよい。
3.試験で満点を取ってもレポートを出さない人は単位がもらえない。
4.試験で満点を取れば、レポートを出さなくてもよい

Từ khó trong bài :

減点する:hạ điểm
配分:phân ra, chia ra
範囲:phạm vi
提出:nộp

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc bảng thông báo dưới đây và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Về việc nộp bài báo cáo và kì thi ngữ pháp tiếng Nhật II
Nakata Keiichi
[Về bài thi] Ngày học cuối cùng sẽ tổ chức thi.
Phạm vi bài thi là từ bài 5 đến bài 9 trong sách giáo khoa. (Nhưng loại trừ từ trang 35 đến trang 39)
*Ngoài ra thì cũng sẽ có những điều đã nói trên lớp nên hãy xem lại vở ghi trên lớp thật chắc chắn.
[Về bài báo cáo] + Về nội dung thì như những gì bàn in tôi đã đưa hồi tuần đầu tiên của học kì này.
+ Hạn nộp là ngày 31 tháng 7
Lần này thì sẽ sét thành tích phân theo 50% là bài thi 50% là bài áo cáo nên trường hợp không nộp bài báo cáo sẽ không nhận được tín chỉ. Nhất định hãy nộp cho đến ngày 31 tháng 7. Trường hợp chậm sẽ bị hạ điểm nên hãy chú ý. Còn nữa, trong trường hợp không thể dự thi được do bệnh hay v.v thì phải nộp thêm một bài báo cáo khác và bài báo cáo ở trên. Nếu có câu hỏi gì thì hãy liên lạc Nakata.

Câu hỏi 1: Có câu là “Như đã nói” là đã nói từ bao giờ và như thế nào?
1. Giáo viên đã nói vào tiết học của tuần đầu học kì này.
2. Đã phát tờ in vào tuần đầu tiên của tháng 7.
3. Đã đưa tờ giấy in vào tuần đầu tiên của học kì này.
4. Đã thông báo bằng email vào đầu học kì này.
Câu 2: Điều không đúng với nội dung của tờ thông báo này là?
1. Người không tham gia kì thi sẽ phải nộp 2 loại báo cáo.
2. Người tham gia kì thi sẽ chỉ cần nộp 1 bản báo cáo.
3. Người mà dù được trọn điểm trong kì thi nhưng không nộp báo cáo thì không được nhận chứng chỉ.
4. Nếu được trọn điểm trong kì thi thì không cần nộp báo cáo cùng được

Lựa chọn đáp án

Câu hỏi 1 đáp án đúng là 3 vì ở trong bảng thông báo có ghi là ” Về nội dung thì như những gì bàn in tôi đã đưa hồi tuần đầu tiên của học kì này.”
Câu 2 đáp án đúng là 4 vì ở trong bảng thông báo có ghi là “Lần này thì sẽ sét thành tích phân theo 50% là bài thi 50% là bài áo cáo nên trường hợp không nộp bài báo cáo sẽ không nhận được tín chỉ. ” nên dù có thi trọn điểm thì cũng chỉ được xét là 50% thành tích thôi.

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 39. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N3

We on social :
Facebook – Youtube – Pinterest

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x