Hồ sơ du học Nhật Bản cần chuẩn bị những gì?

Các giấy tờ sau đây hiện đang bắt buộc khi đi du học Nhật Bản, hãy tham khảo để chuẩn bị cho giấc mơ du học Nhật Bản của bạn nhé! p>

Các giấy tờ cá nhân cần nộp

  • Các bản sao phải trên giấy a4, được in trên một mặt.
  • Tất cả các bản sao có công chứng phải được thực hiện trong vòng 3 tháng gần nhất.
  • Thông tin: Họ và tên (kể cả chữ đệm), ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, số CMND (cmnd), ngày cấp, nơi cấp của tất cả các thành viên trong gia đình trong các giấy tờ liên quan sau đây … Các giấy tờ liên quan sau đây phải là thích hợp.
  • 1. Ảnh 3×4 (10 chiếc) và 4,5 x 4,5 (2 chiếc), 4×6 (2 chiếc)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

;