Đề thi N4 tiếng Nhật số 11

Đề thi N4 tiếng Nhật số 11 : Mời các bạn tiếp tục làm 1 số câu hỏi thuộc cấp độ N4. Đây là những câu hỏi được tổng hợp và chỉnh sửa từ những tài liệu luyện thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N4 hiện có.

Cách làm Đề thi N4 tiếng Nhật đề 11 online :

 • Chọn start Quiz để bắt đầu làm bài thi
 • Sau khi làm xong, chọn quiz summary để xem tổng thể bài đã làm
 • Chọn câu hỏi chưa làm và lựa chọn câu trả lời tương ứng.
 • Nhấn Finish Quiz để xem kết quả
 • Chọn View question để xem lại đáp án
 • Nhập tên và mã capcha để cập nhận thành tích của mình vào bảng xếp hạng
 • Refresh quiz (F5) để làm lại

Bảng xếp hạng hiện thời :

Leaderboard: Từ vựng N4 đề 11

maximum of 10 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Bắt đầu làm Đề thi N4 tiếng Nhật đề 11

Time limit: 0

Quiz-summary

0 of 10 questions completed

Questions:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10

Information

JLPT N4 Tests

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading…

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

Results

0 of 10 questions answered correctly

Your time:

Time has elapsed

You have reached 0 of 0 points, (0)

Average score
 

 

Your score
 

 

Categories

 1. 文字・漢字の読み方
  0%
Your result has been entered into leaderboard

Loading
captcha
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10

 1. Answered

 2. Review
 1. Question 1 of 10
  1. Question

  ___の ことばは どう かきますか。1・2・3・4から いちばん いい ものを ひとつ えらんで ください。

  とても たかい ビルですね。


  Correct

  Xin chúc mừng, bạn đã trả lời đúng câu này !


  Incorrect

  Rất tiếc, câu trả lời bạn chọn chưa chính xác !

 2. Question 2 of 10
  2. Question

  ___の ことばは どう かきますか。1・2・3・4から いちばん いい ものを ひとつ えらんで ください。

  10さいは まだ こどもです。


  Correct

  Xin chúc mừng, bạn đã trả lời đúng câu này !


  Incorrect

  Rất tiếc, câu trả lời bạn chọn chưa chính xác !

 3. Question 3 of 10
  3. Question

  ___の ことばは どう かきますか。1・2・3・4から いちばん いい ものを ひとつ えらんで ください。

  ちいさい むしが います。


  Correct

  Xin chúc mừng, bạn đã trả lời đúng câu này !


  Incorrect

  Rất tiếc, câu trả lời bạn chọn chưa chính xác !

 4. Question 4 of 10
  4. Question

  ___の ことばは どう かきますか。1・2・3・4から いちばん いい ものを ひとつ えらんで ください。

  2時間も はなして います。


  Correct

  Xin chúc mừng, bạn đã trả lời đúng câu này !


  Incorrect

  Rất tiếc, câu trả lời bạn chọn chưa chính xác !

 5. Question 5 of 10
  5. Question

  ___の ことばは どう かきますか。1・2・3・4から いちばん いい ものを ひとつ えらんで ください。

  きょうも 天気が わるいですね。


  Correct

  Xin chúc mừng, bạn đã trả lời đúng câu này !


  Incorrect

  Rất tiếc, câu trả lời bạn chọn chưa chính xác !

 6. Question 6 of 10
  6. Question

  ___の ことばは どう かきますか。1・2・3・4から いちばん いい ものを ひとつ えらんで ください。

  この スーパーは 何でも やすいです。


  Correct

  Xin chúc mừng, bạn đã trả lời đúng câu này !


  Incorrect

  Rất tiếc, câu trả lời bạn chọn chưa chính xác !

 7. Question 7 of 10
  7. Question

  ___の ことばは どう かきますか。1・2・3・4から いちばん いい ものを ひとつ えらんで ください。

  よく おさけを のみますか。


  Correct

  Xin chúc mừng, bạn đã trả lời đúng câu này !


  Incorrect

  Rất tiếc, câu trả lời bạn chọn chưa chính xác !

 8. Question 8 of 10
  8. Question

  ___の ことばは どう かきますか。1・2・3・4から いちばん いい ものを ひとつ えらんで ください。

  父と 母に あいたいです。


  Correct

  Xin chúc mừng, bạn đã trả lời đúng câu này !


  Incorrect

  Rất tiếc, câu trả lời bạn chọn chưa chính xác !

 9. Question 9 of 10
  9. Question

  ___の ことばは どう かきますか。1・2・3・4から いちばん いい ものを ひとつ えらんで ください。

  うみは とても ひろいです。


  Correct

  Xin chúc mừng, bạn đã trả lời đúng câu này !


  Incorrect

  Rất tiếc, câu trả lời bạn chọn chưa chính xác !

 10. Question 10 of 10
  10. Question

  ___の ことばは どう かきますか。1・2・3・4から いちばん いい ものを ひとつ えらんで ください。

  まどを あけても いいですか。


  Correct

  Xin chúc mừng, bạn đã trả lời đúng câu này !


  Incorrect

  Rất tiếc, câu trả lời bạn chọn chưa chính xác !

Để làm lại, các bạn vui lòng tải lại hoặc nhấn F5 để refresh lại trang

Trên đây là nội dung đề thi năng lực tiếng Nhật N4 đề 11. Mời các bạn làm các đề N4 khác chuyên mục đề thi ngữ pháp N4 hoặc trong chuyên mục : Đề thi N4

We on social :
Facebook – Youtube – Pinterest

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *