Đáp án thi jlpt 12/2018 – Đáp án đề thi JLPT tháng 12 2018

Đáp án thi jlpt 12/2018 – Đáp án đề thi JLPT tháng 12 2018. Chào các bạn, vậy là chúng ta đã thi xong đợt thi thứ 2 trong năm 2018. Cảm xúc của mỗi người sau khi thi có khác nhau, nhưng dù sao nó cũng đã đi qua và giờ là dịp để chúng ta tổng kết lại thời gian ôn tập và thiết lập mục tiêu học tập tiếng Nhật mới. Với kỳ thi vừa qua, có nhiều bạn muốn đối chiếu lại kết quả, vì vậy Tự học tiếng Nhật online xin được cung cấp cho các bạn Đáp án thi jlpt 12/2018 bao gồm : đáp án n4 12/2018, đáp án N3 7/2018, đáp án N2 12/2018, đáp án N1 12/2018. Đáp án thi jlpt 12/2018 này chỉ có giá trị tham khảo, đôi khi có thể có chỗ sai.

Mục lục :

Đáp án N4 12/2018

Đáp án N3 12/2018

Đáp án N2 12/2018

Đáp án N1 12/2018

Đáp án N4 12/2018

文字語彙 (もじ・ごい Từ vựng)

問題 1

1 2 3 4 5
3 2 1 2 4
6 7 8 9
1 4 2 3

問題 2

10 11 12 13 14
2 3 4 1 1
15
4

問題 3

16 15 18 19 20
1 3 4 2 1
21 22 23 24 25
3 2 4 2 1

問題 4

26 27 28 29 30
3 4 3 2 1

問題 5

31 32 33 34 35
2 3 4 3 1

文法(ぶんぽう Ngữ pháp)

問題 1

1 2 3 4 5
4 1 2 1 4
6 7 8 9 10
2 3 4 3 1
11 12 13 14 15
3 2 2 1 4

問題 2

16 17 18 19 20
2 1 4 3 4

問題 3

21 22 23 24 25
3 1 3 2 4

読解(どっかい Đọc)

問題 4

26 27 28 29
2 4 1 4

問題 5

30 31 32
1 3 4

問題 6

33 34
2 2

聴解(ちょうかい Nghe)

問題 1

1 2 3 4 5
3 3 2 2 1
6 7 8
2 4 2

問題 2

1 2 3 4 5
2 2 3 1 2
6 7
4 1

問題 3

1 2 3 4 5
2 1 2 3 3

問題 4

1 2 3 4 5
2 1 3 2 1
6 7 8
1 3 2

Đáp án N3 12/2018

文字・語彙 (Từ vựng)

問題 1

1 2 3 4 5
2 4 1 2 3
6 7 8
1 3 4

問題 2

 

9 10 11 12 13
3 3 1 2 2
14
4

問題 3

15 16 17 18 19
4 2 2 1 3
20 21 22 23 24
3 4 1 3 1
25
4

問題 4

26 27 28 29 30
1 4 3 4 2

問題 5

31 32 33 34 35
4 2 2 1 3

文法 (Ngữ pháp)

問題 1

1 2 3 4 5
1 4 4 3 2
6 7 8 9 10
4 3 1 2 1
11 12 13
2 4 3

問題 2

14 15 16 17 18
3 4 1 4 2

問題 3

19 20 21 22 23
1 1 2 4 4

読解 (Đọc hiểu)

問題 4

24 25 26 27
1 2 2 4

問題 5

28 29 30 31 32
4 3 3 2 1
33
3

問題 6

1 2 3 4
2 4 4 3

問題 7

38 39
2 1

聴解 (Nghe hiểu)

問題 1

1 2 3 4 5
3 4 2 4 3
6
1

問題 2

1 2 3 4 5
2 3 1 3 4
6
2

問題 3

1 2 3
3 1 4

問題 4

1 2 3 4
1 3 2 1

問題 5

1 2 3 4 5
2 1 3 2 2
6 7 8 9
2 2 1 3

Về cách tính điểm cho các phần thi của cấp độ N3, các bạn tham khảo bài viết : cách tính điểm N3

Đáp án N2 12/2018

文字・語彙

問題 1

1 2 3 4 5
1 2 2 3 4

問題 2

6 7 8 9 10
3 2 1 4 3

問題 3

11 12 13
2 1 2

問題 4

14 15 16 17 18
1 4 2 2 3
19 20
1 4

問題 5

21 22 23 24 25
1 3 2 4 3

問題 6

26 27 28 29 30
3 4 4 1 3

Xem thêm : đề thi n2 12 2018 – Phần từ vựng

文法

問題 7

31 32 33 34 35
2 3 4 1 3
36 37 38 39 40
1 1 3 2 1
41 42
4 3

問題 8

43 44 45 46 47
2 1 3 2 4

問題 9

48 49 50 51 52
3 3 1 4 2

読解

問題 10

53 54 55 56 57
2 4 1 1 3

問題 11

58 59 60 61 62
3 2 4 4 1
63 64 65 66
3 4 2 1

問題 12

67 68
4 1

問題 13

69 70 71
4 2 3

問題 14

72 73
3 3

聴解

問題 1

1 2 3 4 5
4 1 3 1 2

問題 2

1 2 3 4 5
2 3 1 4 2

問題 3

1 2 3 4 5
1 1 3 4 2

問題 4

1 2 3 4 5
2 1 3 2 1
6 7 8 9 10
2 1 3 2 3
11
3

問題 5

1 2 3
2 4 2 4

Về cách tính điểm cho các phần thi của cấp độ N2, các bạn tham khảo bài viết : cách tính điểm N2

Đáp án N1 12/2018

文字・語彙

問題 1

1 2 3 4 5
3 2 3 4 1
6
1

問題 2

7 8 9 10 11
1 2 4 2 4
12 13
3 3

問題 3

14 15 16 17 18
2 2 4 1 1
19
1

問題 4

20 21 22 23 24
4 3 1 4 2
25
1

文法

問題 5

26 27 28 29 30
2 4 3 1 3
31 32 33 34 35
3 3 2 4 4

問題 6

36 37 38 39 40
1 4 4 2 4

問題 7

41 42 43 44 45
1 2 4 3 1

読解

問題 8

46 47 48 49
3 4 3 3

問題 9

50 51 52 53 54
4 1 2 4 4
55 56 57 58
2 2 3 1

問題 10

59 60 61 62
3 3 2 2

問題 11

63 64
2 3

問題 12

65 66 67 68
4 4 1 3

問題 13

69 70
2 4

聴解

問題 1

1 2 3 4 5
2 2 1 3 4
6
1

問題 2

1 2 3 4 5
3 2 1 4 3
6
4

問題 3

1 2 3 4 5
1 3 4 4 2
6
3

問題 4

1 2 3 4 5
2 1 1 2 3
3 2 2 1 3
11 12 13
1 3 1

問題 5

1 2 3
4 2 3 1

Tham khảo thêm : cách tính điểm N1

Đừng quên lưu giữ số báo danh và mật khẩu của bạn cẩn thận để có thể xem kết quả thi jlpt online sau này nhé !

Trên đây là Đáp án thi jlpt 12/2018, bao gồm : đáp án n4 12/2018, đáp án N3 12/2018, đáp án N2 12/2018, đáp án N1 12/2018. Mời các bạn cùng tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục : Luyện thi tiếng Nhật

Chúc các tiếp tục nâng cao quyết tâm học tiếng Nhật hơn nữa 😀

We on social :
Facebook – Youtube – Pinterest

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x