CDC là gì? Trung tâm CDC có chức năng và nhiệm vụ gì?

CDC là cụm từ mà chúng ta thường nghe đến trong đợt dịch Covid-19 hiện nay. Vậy thực chất CDC là gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu điều này qua bài viết dưới đây.

CDC là gì? Các chức năng, nhiệm vụ của trung tâm CDC là gì?

I. CDC là gì?

CDC là Centers for Disease Control and Prevention, nghĩa là Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, là cơ quan y tế thuộc Bộ Y tế của các quốc gia.

Ở Việt Nam, trung tâm CDC còn được gọi là Cục Y tế dự phòng Việt Nam (VNCDC). Đây là cục chuyên ngành của Bộ Y tế nhằm thực hiện các chức năng tham mưu để giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện những quy định của pháp luật về các lĩnh vực y tế dự phòng trong phạm vi cả nước.

Cục Y tế dự phòng Việt Nam – VNCDC là Vụ Phòng bệnh chữa bệnh. Vào ngày 12/04/1956, Vụ Phòng bệnh được thành lập trên cơ sở tách ra từ Vụ Phòng bệnh chữa bệnh. Đến ngày 20/05/2005, đổi tên từ Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS thành Cục Y tế dự phòng Việt Nam.

II. Chức năng của trung tâm CDC

Căn cứ vào Nghị định số 75/2017/NĐ-CP vào ngày 20/06/2017 của Chính phủ quy định chức năng của Cục Y tế dự phòng Việt Nam (Trung tâm CDC Việt Nam) là:

 • Phòng, chống các bệnh truyền nhiễm và các bệnh không lây nhiễm
 • Kiểm định y tế biên giới
 • Sử dụng vắc-xin, tiêm chủng
 • Xét nghiệm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
 • Dinh dưỡng cộng đồng
 • Chăm sóc sức khỏe ban đầu cũng như nâng cao sức khỏe cho người dân tại cộng đồng
 • Phát triển, nâng cao năng lực của các hệ thống y tế dự phòng tại nước ta
 • Quản lý nhà nước cùng các dịch vụ công thuộc lĩnh vực y tế dự phòng

Cục Y tế dự phòng – CDC có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng và hiện đang có trụ sở chính đặt tại Hà Nội.

III. Nhiệm vụ của hệ thống CDC là gì?

Căn cứ vào Nghị định số 75/2017/NĐ-CP vào ngày 20/06/2017 của Chính phủ quy định nhiệm vụ của Cục Y tế dự phòng gồm:

 • Duy trì xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án hoạt động về lĩnh vực y tế dự phòng được phân công và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, chỉ đạo, tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt.
 • Chủ trì, phối hợp, xây dựng, sửa đổi hay bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định, quy chế, hướng dẫn chuyên môn và các tiêu chuẩn quốc gia hay các chế độ, chính sách về lĩnh vực y tế dự phòng được phân công, trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện.
 • Các công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm: Bao gồm xây dựng, đề xuất ban hành, điều chỉnh hoặc bổ sung danh mục bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật, chỉ đạo và hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc giám sát để phát hiện sớm bệnh và các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm; chỉ đạo và hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nội dung biện pháp phòng chống dịch, tham mưu cho Bộ Y tế; chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức, kiểm tra, giám sát việc thực hiện những nội dung kiểm dịch y tế biên giới; quản lý dữ liệu và làm đầu mối cung cấp thông tin của các dịch bệnh truyền nhiễm; đôn đốc, giám sát việc thực hiện chế độ thông tin và báo cáo bệnh truyền nhiễm, tổng hợp, báo cáo định kỳ đột xuất về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc.
 • Xây dựng, đề xuất hoặc ban hành, chỉ đạo hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra, đôn đốc, giám sát, quản lý dữ liệu các công tác phòng chống các bệnh không lây nhiễm và các bệnh mãn tính khác.
 • Xây dựng, đề xuất, ban hành, chỉ đạo và hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra, đôn đốc, giám sát quản lý dữ liệu các công tác sử dụng vắc-xin, sinh phẩm y tế, tiêm chủng.
 • Xây dựng, đề xuất, ban hành, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát quản lý dữ liệu của các công tác xét nghiệm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng và an toàn sinh học trong xét nghiệm.
 • Chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra đánh giá, quản lý dữ liệu về dinh dưỡng cộng đồng.
 • Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện, giám sát và kiểm tra đánh giá, quản lý dữ liệu về chăm sóc sức khỏe ban đầu nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng và một số nội dung y tế công cộng.
 • Hướng dẫn tổ chức thực hiện và xây dựng, phát triển các hệ thống y tế dự phòng hay nâng cao bồi dưỡng, kiểm tra đánh giá chuyên môn nghiệp vụ y tế dự phòng.
 • Đầu mối thực hiện những Điều lệ Y tế Quốc tế tại nước Việt Nam.
 • Quản lý và chỉ đạo Hệ thống Đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh và sự kiện y tế công cộng quốc gia (EOC)
 • Chủ trì và phối hợp xây dựng danh mục thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế,… hoặc dự toán kinh phí phòng chống dịch bệnh trình cấp có thẩm quyền ban hành. Quản lý việc mua sắm, cấp phát thuốc, hóa chất, trang bị vật tư y tế đáp ứng công tác phòng chống dịch, bệnh.
 • Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, giáo dục và truyền thông nâng cao sức khỏe, truyền thông về các yếu tố nguy cơ thuộc về lĩnh vực y tế dự phòng.
 • Chủ trì và phối hợp với các Vụ, Cục, Tổng Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan trong chỉ đạo về các hoạt động chuyên môn thuộc hệ thống y tế dự phòng.
 • Quản lý công chức hay viên chức, tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 • Thực hiện những nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế phân công.

Nhiệm vụ của hệ thống CDC là gì

IV. Tổ chức CDC Việt Nam

Lãnh đạo Cục bao gồm Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng. Cục trưởng và các Phó cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách thức theo các quy định của pháp luật.

Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và pháp luật về toàn bộ những hoạt động của Cục. Các Phó Cục trưởng sẽ hỗ trợ cho Cục trưởng và được Cục trưởng giao phụ trách một số công tác, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao.

Cơ cấu của VNCDC bao gồm:

 • Văn phòng Cục
 • Phòng Kiểm soát các nguồn bệnh truyền nhiễm
 • Phòng Kiểm soát nguồn bệnh không lây nhiễm
 • Phòng Quản lý tiêm chủng, an toàn sinh học
 • Phòng Y tế công cộng & dinh dưỡng

V. Thông tin về một số địa chỉ của CDC ở một số tỉnh, thành phố lớn tại Việt Nam

1. Cục Y tế dự phòng Việt Nam (VNCDC)

 • Địa chỉ: Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam
 • Hotline: 0243.843.0040
 • Fax: 024.37367379
 • Email: vanphongcucdp@gmail.com
 • Website: http://vncdc.gov.vn

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tại Thủ đô Hà Nội

 • Địa chỉ: Đường 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
 • Hotline: 0243.834.3537
 • Email: ttksbt_soyt@hanoi.gov.vn
 • Website: http://hanoicdc.gov.vn/

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tại Thủ đô Hà Nội

3. HCDC – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tại Thành phố Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ: Đường 125/61 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh
 • Hotline: 0283.923.4629
 • Website: https://hcdc.vn/

HCDC - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tại Thành phố Hồ Chí Minh

4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật – Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng

 • Địa chỉ: Đường 315 Phan Châu Trinh, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
 • Hotline: 0236 382 1469
 • Fax: 0236 389 7218
 • Website: https://ksbtdanang.vn/

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng

Trên đây là một số thông tin về trung tâm CDC tại Việt Nam. Hinode hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn vào mùa dịch bệnh Corona hiện nay.

>>>Xem thêm: Tìm hiểu 091 là mạng gì? Ý nghĩa phong thủy của đầu số 091 là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

;